+421 2 3223 2111 info@dicit.sk

CFD Analýza

Simulovať alebo nesimulovať?
Hlavným cieľom prevádzkovateľov dátových centier je predlžiť životnosť technológií na čo najdlhšiu dobu pri čo najnižších nákladoch. V prostredí dátových centier sú operátori a technický manažéri nútený k rýchlemu riešeniu na zabránenie nebezpečných hotspot-ov, výpadkov napájania alebo zlyhaniam IT vybavenia. Ich rýchle riešenia a opravy umožňujú prevádzku dátového centra ale znižujú jeho dobu životnosti. V skutočnosti môžu mať „rýchle riešenia“ nežiaduce účinky na  prevádzku dátového centra a jeho „zdravie“.

Kľúčom je zistiť, či plánované riešenia pomôžu alebo nepomôžu dátovému centru skôr ako sa zrealizujú – a jediná cesta ako toho dosiahnuť je čo najpresnejšia simulácia prostredia v dátovom centre.

CFD analýza
Computational fluid dynamics (skratka CFD) je využívaná od začiatku 20. storočia a ľudia ju poznajú hlavne ako nástroj pre analýzu prúdenia vzduchu pre dopravné prostriedky, ako autá či lietadlá. Vzhľadom k tomu, že zložitosť systémov chladenia dátových centier sa prudko zvýšila, sa stala CFD analýza užitočným nástrojom pre modelovanie prúdenia vzduchu a analýzu tepelných tokov v dátových sálach. Softvér CFD vyžaduje informácie o veľkosti, obsahu a usporiadaní dátového centra a tieto informácie využíva na vytvorenie matematického modelu, z ktorého je možné vyvodzovať presné závery.

CFD analýzu dátových centier pre našich zákazníkov riešime s pomocou najnovšieho softvéru 6SigmaroomLite orientovaného pre dátové centrá.

Pre presné a detailné simulácie prostredia v dátových centrách je CFD  jednou z najlepších možností ako pri ich návrhu a prevádzke predísť nevhodným riešeniam alebo zvýšiť efektivitu:

 • Distribúcie chladiaceho vzduchu vzduchu pre rackové pozície
 • Návrhu technologických rozvodov (metalická/optická kabeláž, silové napojenie, ostatné systémy) v dátových sálach
 • Rozmiestneniu rackov na dátovej sále
 • Návrhu zaťaženia jednotlivých rackových pozícií
 

 Pre našich zákazníkov ponúkame

 • Vytvorenie presného 3D modelu dátového centra:
 • detailné vymodelovanie stavebných konštrukcií
 • detailné vymodelovanie priestoru pod zdvojenou podlahou
 • detailné osadenie a rozmiestnenie IT zariadení v rackoch
 • systémy chladenia
 • napájanie dátovej sály
 • ostatné zdroje tepla na sále
 • CFD analýzu na navrhovaný alebo aktuálny prevádzkový stav dátového centra
 • 3D graficky znázornené priebehy teploty  v ľubovoľnom reze priestoru
 • rýchlosti prúdenia vzduchu z perforácií
 • smery prúdenia vzduchu (streamline) 
 • tlaky v zdvojenej podlahe
 • Výstupný report
 

 A výhody z toho pre Vás?

 • Diagnostikovanie prehrievaných miest hotspot
 • Vypracovanie alternatívnych riešení chladenia alebo konfigurácie IT zariadení a porovnanie ich energetickej efektívnosti
 • Návrh komplexných doporučení pre systém chladenia, distribúcie a napájania pre dosiahnutie najlepšej  energetickej efektívnosti dátového centra
 • Optimálne rozloženie perforácií v zdvojenej podlahe pre chladenie
 • Simulovanie štandardných prevádzkových stavov ako aj havarijných situácií
 • Simulovanie prostredia dátového centra pri dobudovaní respektíve rozšírení dátového centra