+421 2 3223 2111 info@dicit.sk

Produkty a služby

Príprave takéhoto návrhu predchádza dôkladná analýza vašich očakávaní a potrieb, pretože spolu s návrhom dátového centra vám chceme ponúknuť aj smelú víziu budúcnosti vášho biznisu.

V našich návrhoch sa nespoliehame len na samotnú vyspelosť technológií. Technológie musia spolupracovať: vo výsledku vám chceme ručiť nielen za perfektnú spoľahlivosť, ale aj za efektivitu ponúknutého riešenia:

 • analýza rizík, bezpečnostný audit
 • výber lokality
 • návrh koncepcie
 • projektová činnosť
 • riadenie projektu
 • realizácia
 • relokačné služby
 • uvedenie do prevádzky
 • servis a údržba

Pri uvedení návrhu do života uprednostňujeme spoluprácu s dodávateľmi, ktorí tvoria budúcnosť vo svojom obore.

Od manažmentu projektu vás vďaka našim skúsenostiam môžeme kompletne odbremeniť – to vám umožní plne sa sústrediť na svoj core business a pritom mať istotu, že realizácia dodávok jednotlivých súborov prebieha v zmysle schválenej koncepcie, projektovej dokumentácie, harmonogramu a naplánovaného rozpočtu: 

 • konštrukčné riešenie stavby
 • napájanie elektrickou energiou
 • teplo, chladenie a ventilácia
 • samohasiace zariadenia
 • zabezpečenie a riadenie prístupu
 • stojany (racky) a podporná infraštruktúra
 • štruktúrovaná kabeláž
 • dvojitá podlaha
 • monitoring a riadenie

Na perfektnú prevádzku vášho dátového centra myslíme už pri plánovaní návrhu. Svoje know-how však proaktívne využívame v celom procese spolupráce.

Dôraz kladieme na prevenciu a predchádzanie chybám. V tomto smere vám vieme ponúknuť naozaj komplexný rad služieb:

 • prevádzkovanie on-site
 • prevádzkovanie off-site
 • servisné programy
 • preventívne prehliadky
 • profylaxia
 • poruchový servis
 • upgrade/crossgrade
 • lokálny dohľad
 • vzdialený dohľad
 • financovanie a leasing