+421 2 3223 2111 info@dicit.sk

O spoločnosti

Spoločnosť DICIT spol. s r.o. (ďalej len “DICIT”) vznikla v roku 2008 spojením partnerov disponujúcich know-how z oblasti komplexných riešení bezpečnosti informačných technológií, podporných technológií, infraštruktúry kritických aplikácií a súvisiacich služieb.

 

Skúsenosti s poskytovaním takýchto služieb, ktoré tvorili vklad jej zakladateľov do imania spoločnosti DICIT už pri jej vzniku, sú naďalej jedným z pilierov know-how, ktorým spoločnosť disponuje.

Našim cieľom je poskytovať špičkové riešenia v oblasti návrhu, realizácie a prevádzky dátových centier a sekundárnej infraštruktúry určenej na podporu dostupnosti a integrity kritických procesov a v poslednom období aj elektro nabíjacích staníc pre osobné automobily.

 

DICIT je na špecifickom trhu designu, dodávky a prevádzky dátových centier market lídrom. Našu pozíciu na trhu podčiarkuje a upevňuje nielen cielený management, ale predovšetkým tradične vysoká a prehlbujúca sa kvalifikácia našich spolupracovníkov, ktorých úroveň poznania a skúsenosti z aplikačnej praxe potvrdzuje aj viacnásobná certifikácia v oblastiach manažmentu kvality, bezpečnosti práce či práce s vyhradeným technológiami.

 

O Vašu dôveru sa pri spolupráci budeme uchádzať.