+421 2 3223 2111 info@dicit.sk

Monitorovací systém DICIT VISIO

Modulárny monitorovací systém je základný nástroj pre sledovanie a kontrolu NoN IT Infraštruktúry dátového centra a vyhodnocovanie prevádzkových parametrov a dodržiavanie SLA.

Monitorovací systém  optimalizovaný pre dátové centrá so zameraním na potreby obsluhy dátového centra, manažment dátového centra a zákazníkov kolokačných dátových centier.

Systém je modulárny a škálovateľný, umožňuje nasadenie pre serverovňu o pár rackoch až po nasadenie v dátovom centre štandardu Tier IV o ploche viac ako 1000 m2 a stovkách rackov.

 

Kľúčové vlastnosti:

Obsluha dátového centra:

 • okamžité zistenie vzniknutého problému – alarmy s odozvou v sekundách,
 • online sledovanie dát – vybrane veličiny zbierane so vzorkou  s 1s,
 • sledovanie SLA parametrov – zákazník, dodávateľ,
 • pokročilý alarmový systém a vyhodnocovanie redundancie systémov,
 • online a historické analyzovanie údajov z monitorovaných zariadení a systémov,

 

Vizualizácie:

 • prehľadové obrazovky a systémy,
 • schémy s grafickým zvýraznením tokov energií,
 • pôdorysy so zameraním na sledovanú technológiu,
 • grafický prehľad na IT sále,
 • možnosť ovládania NoN IT zariadení z jedného miesta,
 • logovanie všetkých dôležitých udalostí.

 

Manažment dátového centra:

 • sledovanie a vyhodnocovanie:
 • spotreba IT na úrovni racku alebo samotného servru,
 • spotreba NoN IT, celková, systém zariadenie,
 • PUE a účinnosti systémov chladenia a UPS,
 • dodržiavanie SLA zákazníkov a dodávateľov,

 

Pokročilý reporting:

 • štandardné a užívateľské reporty,
 • robustný základ založený na Microsoft Visual Report Studio.

 

Zákazník kolokačného dátového centra:

 • sledovanie a dodržiavanie SLA:
 • elektrické napájanie,
 • teplota a vlhkosť podľa ASHRAE 2010,
 • spotreba elektrickej energie na úrovni racku alebo servera,
 • možnosť online sledovania svojej časti infraštruktúry:
 • vizualizácie,
 • online alarmy a historické udalosti,
 • notifikácie SNMP trap, e-mail,
 • reporting – spotreba a dodržiavanie SLA.

 

 Ostatné:

 • modulárny a škálovateľný systém,
 • flexibilne prispôsobiteľný požiadavkám zákazníka,
 • postavené na štandardnom priemyselnom SCADA systéme
 • redundantná hardvérová a komunikačný infraštruktúra,
 • vysoká dostupnosť systému, aplikačná redundancia,
 • podpora viac monitorového režimu – viac ako 8 monitorov s rozlíšením 4k,
 • prístup do časti a funkcionalite systému podľa užívateľských práv.